Stäng

Systematisk hyressättning

Rättvisare hyra

Kollagebilder.Bild till vänster. Grönt kök med vit spis och grönt kakel samt trägolv. Bild till höger. Vitt och rött stenhus i 2 plan med gröna balkonger. Bild i mitten. Gult tegelhus i markplan med trädetaljer i framkant.

Hyressättningsmodell Skurupshem AB

2016 genomförde Skurupshem och Hyresgästföreningen ett arbete med att ta fram en ny hyresmodell. Skurupshems modell baseras på systematisk hyressättning vars målsättning är att få till en rättvisare hyressättning och hyrorna ska vara lika i hyreslägenheter med samma bruksvärde.

Innan 2016 hade hyresnivåerna i Skurupshems bestånd stora skiljaktigheter, det vill säga två fastigheter med samma standard och läge kunde ha olika hyresnivåer beroende på tex byggnadskostnaden. Den nya hyressättningsmodellen som implementerades 2016 fokuserar istället på lägenhetens och fastighetens standard, läge och service.

Under 2021 förhandlades fram en ombearbetning av hyressättningsmodellen i Skurupshem tillsammans med hyresgästföreningen. Denna ombearbetning innebar att fler parametrar och egenskaper lades in i modellen på fastighets- och framförallt lägenhetsnivå. Detta för att få en ännu större rättvise perspektiv mellan lägenheter med olika standard.

Hyressättningsmodellen innebär att alla fastigheter och lägenheter ska bedömas på samma sätt och att du som hyresgäst får bättre förståelse för hur hyran är uppbyggd.

Lägenhetens standard och storlek

Faktorer i lägenheten som spelar in och påverkar hyran är läge i huset och lägenhetens storlek dvs hur många rum och antal kvadratmeter boarea som lägenheten har. Andra parametrar eller egenskaper är till exempel egen tvättmaskin och torktumlare, balkong, inglasad balkong, egen uteplats. Även modernitetsgraden spelar in, till exempel kökets och badrummets standard, golvmaterial, fiber.

Fastighetens standard

Fastighetens och utemiljöns standard har också en hyrespåverkan, till exempel är fastighetens flerfamiljshus eller radhus, har flerfamiljshuset hiss eller inte, standard på fönster, finns det cykelförråd, finns det gemensamma grönytor med sittgrupper och grillplats. Fastighetsservice och förvaltningskvalité är också faktorer som spelar in.

Fastighetens geografiska läge

Hur bra ett läge är jämfört med ett annat har alla olika åsikt om. De parametrar som är avgörande i denna hyressättningsmodell är tex. attraktivitet, handel, service och allmänna kommunikationer.

Utifrån det har Skurups Kommun delats in i fem områden, Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås och Slimminge.

Skurup har högst värde i modellen, detta med tanke på handel, service och kommunikationer samt att det är huvudorden i kommunen.

Genomförande

Främsta syftet med införandet av en systematisk hyresmodell är att få en rättvisare hyressättning som speglar dagen standard i både fastigheter och bostäder.

Under 2016 trädde Skurupshems hyressättningsmodell i kraft och hyrorna omfördelades enligt modellen. Under 2021 förhandlades den omarbetade hyressättningsmodellen fram och den implementerades under 2022 vilket innebar att omfördelningen av befintliga hyror i enlighet med de nya parametrarna eller egenskaperna slog igenom först under 2023.

Ombearbetningen gjordes för att hyressättningen ska bli ännu mer rättvisande med den standard som finns i fastigheterna och främst bostäderna. Så att den fastighet och lägenhet som har högre och nyare standard ska också speglas i hyran jämfört med en fastighet och lägenhet som har lägre standard.

Hur påverkas hyran

Lägenheten får en hyra framräknad utifrån de egenskaper som finns i det geografiska läget, fastighetens standard och lägenhetens standard och storlek.

Vid implementeringen 2022/2023 av den omarbetade modellen kunde det komma sig att en del av hyrorna som finns på lägenheterna skiljde sig mot den nya framräknade hyran enligt modellen. Då uppstod den hyra som lägenheten borde haft blev högre eller lägre än den aktuella hyran och kallas då målhyra eller modellhyra.

I de fall hyran höjs sker en årlig justering med maximalt 250 kr / månad till dess den når målhyran/modellhyran dvs den hyra som lägenheten borde ha enligt den framräknade hyran i hyresmodellen.

I de fall hyran sänks enligt den framräknade hyran i modellen, fryses hyran till dess den når målhyran/modellhyran.

Förändring i hyran kan förutom vid den årliga hyresförhandlingen även ske om det sker en standardförbättring i fastigheten, tex fönsterbyte till treglasfönster, eller en grillplats i området byggs. Det kan även vara om du som hyresgäst gör ett tillval som tex tvättmaskin/torktumlare, diskmaskin eller eluttag på uteplatsen. (Önskad tillval sker efter besiktning om det aktuella tillvalet är möjligt i lägenheten.)

Vid succession av en ledig lägenhet sker anpassning till hyresmodellens framräknade hyra direkt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: