Om hemsidan

Skuruphems hemsida är ett levande dokument. Detta är vårt officiella organ för kommunikation. Vi arbetar ständigt med att förbättra hemsidan.

Vi tillgänglighetsanpassar sidan, och på denna sidan kommer vi även att publicera en självdeklaration för hemsidans funktioner. 

Vi publicerar även pressmeddelanden här.
 

Pressmeddelande

2021-01-08

Styrelsen för Skurupshem AB har närmast i enighet dragit slutsatsen att bolaget behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt och utnyttja den potential som finns fullt ut.

Därför har beslut tagits om ett byte av VD på senaste styrelsemötet.

Jimmy Nilsson
2:e vice ordförande
Skurupshem AB   

                   

2020-06-04

Allmänheten bjuds in att delta på årsstämma för Skurupshem AB den 15 juni 2020, kl. 11.30 i Valvet på Svaneholms slott.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Deltagande ska med hänvisning till Covid-19 anmälas i förväg till kansli@skurup.se senast 12 juni 2020, kl. 12.00.


2020-05-28

Trianon förvärvar i Skurup – första bostadsfastigheterna i Malmös omnejd

Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 247 Mkr. Förvärvet är det första i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheterna Östergård 1-3, Björnen 6 samt Björnen 8 i Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter. Säljare är det kommunala fastighetsbolaget AB Skurupshem och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 247 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 11 100 kr per kvadratmeter.

De förvärvade fastigheterna är belägna i centrala Skurup med gångavstånd till tågstationen. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 juli 2020. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Det här är vårt första förvärv av bostäder i en närliggande kommun till Malmö och vi ser fram emot att använda vår förvaltningsmodell även här. Vi kommer att ta en aktiv roll i Skurups samhällsutveckling genom nära förvaltning och vårt etablerade bosociala arbete.” säger Olof Andersson VD på Trianon.

”Vi har fokuserat på att hitta en välkänd aktör med gott rykte och som investerar i hyresfastigheter på lång sikt. Vi är övertygade om att våra hyresgäster kommer uppleva sin nya hyresvärd på samma positiva sätt som Skurupshem”, säger Pierre Esbjörnsson, Skurupshems VD.

Sidansvarig: Cecilia Carlstedt
Sidan uppdaterad 2022-12-01

Kontakt

Pressmeddelande

Pressmeddelande 2020-05-28

Trianon förvärvar i Skurup...

Skurupshem AB,
Södra Kungsgatan 1, 274 35 Skurup
Besök: Södra Kungsgatan 1, Skurup
Telefonväxel: 0411-53 64 50
info@skurupshem.se

Bankgiro 917-6280
Organisationsnummer 556429-3537

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurupshem.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?