Stäng

VD har ordet

Skurupshem är en viktig del av vardagen.

Man som tittar in i kameran  rakt fram

VD Magnus Johnsson

Skurupshem AB är del av Allmännyttan

Skurupshem AB är en del av Allmännyttan vilket bland annat innebär att alla medborgare ska ha samma möjligheter att via bostadskö kunna få tillgång till en bostad.

Vi förmedlar våra bostäder via Boplats Syd

Vårt bolag har valt att förmedla våra bostäder via Boplats Syd för att flera skall få chansen att upptäcka Skurups kommun. Skurups kommun, med sina utmärkta pendlingsmöjligheter till storstadsregioner som Malmö, Lund och Köpenhamn, lockar fortlöpande nya invånare och visar årligen på en genomsnittlig inflyttning på närmare 200 personer. Om den takten fortsätter kommer kommunen att nå den utveckling som Skurups kommun önskar i sin vision för 2045.

Omtanke och trivsel nyckelord

För oss är omtanke och trivsel nyckelord. Hos oss ska du som hyresgäst trivas med ditt boende i väl underhållna fastigheter. Vi finns alltid tillgängliga om du vill diskutera en idé eller behöver service. Trivseln är också viktigt för alla som arbetar i vårt bolag. Att våra medarbetare trivs och stannar kvar är viktigt för en god arbetsmiljö. Tillsammans är vi stolta över Skurupshem och ser ljust på framtiden. Vi kommer att fortsätta med arbetet att skapa en trygghet för alla våra hyresgäster med att alltid finnas tillhands om det behövs. Samtidigt utvecklar vi våra digitala system för att kunna bemöts de krav som en alltmer digitaliserad värld innebär.

Skurups kommuns vision 2045

 

Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: