Stäng

Tillgänglighet för www.skurupshem.se

Skurupshem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.skurupshem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för Skuruphem.se

Skurupshem AB har inlett ett arbete med en ny hemsida för att kunna skapa mer inkluderande information till kunder, kommuninvånare och besökare. Arbetet inleddes november 2023, och planeras vara genomfört senare delen av våren 2024. Vi väljer att gå över till Sitevision som är ett etablerat webbsystem bland Sveriges kommuner och kommunbolag. Till vår hjälp kommer vi att ha expertis på området.

Webbtillgänglighet (WCAG, A11y)

- Hur tillgänglig är nuvarande webbplats?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vissa av våra PDF-filer är inte helt tillgängliga enligt webbdirektivet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.skurup.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss detta via synpunktsbladet. Länk till annan webbplats.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

- Vad gör jag om jag upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet?

Rapportera brister till oss, vi tar tacksamt emot det som inte fungerar för att kunna åtgärda brister i innehåll och teknik.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detta

Oskäligt betungande anpassning

Skurupshem har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen under 2023. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: