Stäng

Uthyrningspolicy

Skurupshem AB arbetar efter en uthyrningspolicy för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

Uthyrningspolicy för Skurupshem

Vi strävar efter att skapa stabila och trygga bostadsområden och vill därför erbjuda rätt bostad till rätt kund. Förråd, garage och andra bostadskomplement erbjuds i första hand till de boende i området.

Grundkrav

För att kunna tecka hyresavtal krävs att man fyllt 18 år. Sökande ska uppfylla kravet påå godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. Sökande som har betalningsanmärkningar, negativa boendereferenser eller annat negativt för boendet erbjuds inte bostad av Skurupshem AB.
Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, sjukpenning, pension, studiemedel, (CSN), inkomst av kapital, handikappsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg eller liknande från Försäkringskassan.

Annonsering, förmedling och tilldelning

Boplats Syd sköter förmedling av Skurupshems lägenheter ( fr.o.m 2024-03-04), i enlighet med " Avtal gällande förmedling mellan Boplats Syd och Skurupshem AB". För att kunna söka lägenhet behöver ni vara registrerade på Boplats Syds hemsida. Registrering sker på www.boplatssyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via www.skurupshem.se/Minasidor Länk till annan webbplats..

Lediga lägenheter presenteras på Boplats Syd´s hemsida, www.boplatssyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där även intresseanmälan på lediga lägenheter görs. Tilldelning av lägenheter sker enligt de riktlinjer som Skurupshem AB har fastställt och som lämnats till Boplats Syd innan förmedling påbörjats.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

Det hårda trycket på bostadsmarkaden bidrar till att många tränger ihop sig och bor altför många i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många perosner som får bo i en och samma bostad. detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållande, både för den som bor trångt och även för kringboende som påverkas.
Bedömningen av hur många som får bo i en lägenhet är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn, och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

 • Boende per lägenhet:

  1 rum och kök, max tre (3) *personer
  2 rum och kök, max fyra (4) *personer
  3 rum och kök, max fem (5) *personer
  4 rum och kök, max sex (6) *personer
  5 rum och kök, max åtta (8) *personer

*Antalet personer avser vuxna och barn.

Övriga regler

Vid intern flytt gäller ovanstående uthyrningskriterier samt det som nämns i detta avsnitt. Internomflyttning kan endast göras om hyresgästen bott i nuvarande bostad i minst två (2) år, och står anmäld i bostadskön. En ny kreditprövning görs före bytet och dessutom ska hyresbetalningarna vara betalda i tid utan anmärkning och inga störningar eller klagomål i boende ha förekommit. En bytesbesiktning av nuvarande bostad görs alltid och ska vara godkänd. Vid ej godkänd besiktning kan eventuellt en omprövning göras efter 12 månader, beroende på anmärkningens art. Eventuella kostnader på onormalt slitage ska regleras enligt överenskommelse. Uppsägningstiden vid internomflyttning är 2 månader.

Skurupshem AB ger inga förturer utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska skäl. Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses genom samarbete med Skurups Kommun. Beslut om undantag från gällande policy får endast göras av VD i samråd med Skurupshems styrelse.

Behandling av personuppgifter

Enligt GDPR måste den sökande ge sitt samtycke och godkännande att Skurupshem AB har rätt att ta kreditupplysning, lagra, spara och bearbeta lämnade personuppgifter för att kunna bedöma/pröva ansökan om bostad. Detta görs vid registrering i bostadskön. Uppgiftslämnaren har laglig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade.

Bilaga 1 riktlinjer DNR SH 2021.29

Boende vid område som försåldes till Trianon 2020-07-01 har en prioritering i bostadskön enligt gällande riktlinjer till och med den 2025-07-01.

Viktigt att veta

 

För att registrera Dig i vår kö måste Du kontakta Boplats Syd på www.boplatssyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller telefon 010-20 22 500

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: