Stäng

Bilaga 1 Riktlinjer DNR 2021.29

Riktlinjer för prioritering i bostadskön utifrån kommunfullmätkiges beslut

Bakgrund

Skurupshem avsåg att sälja delar av sitt bestånd utifrån ett styrelsebeslut, i enlighet med bolagsordningen skall kommunfullmäktige ges utrymme att yttra sig i principiella frågor.

Vid detta yttrande så beslutade kommunfullmäktige att de boende i de fastigheter som avyttrades skulle ges en prioritering under fem års tid från den dagen fastigheterna bytte ägare. Styrelsen begärde yttrande från moderbolaget i frågan och ett yttrande kom i form av att kommunfullmäktiges beslut skall verkställas och det skall göras genom bolagets profession.

(KF 2019 §145)

Att de boende i Skurupshem AB som blir berörda av en eventuell försäljning får möjlighet att under fem år bli prioriterade i Skurupshems bostadskö efter det datum man fått ny hyresvärdvid försäljning av Skurupshems fastighet hyresgäst är boende i. Detta erbjudande förutsätter att den boende uppfyller Skurupshems regler för boende hos Skurupshem.

(MB 2020 §31)

Styrelsen meddelar Skurupshem AB att kommunfullmäktiges beslut ska verkställas.

Riktlinjer

Boende vid område som försåldes till Trianon 2020-07-01 har en prioritering i bostadskön utifrån att deras köpoäng multipliceras med två (2) till och med 2025-07-01.

Förutsättning för att nyttja denna prioritering är att:

  • att den sökande själv skall åberopa sin rätt till prioritering vid varje intresseanmälan för lägenhet
  • att den sökande har haft ett eget kontrakt vid försäljningstidpunkten
  • att vara aktiv i Skurupshem bostadskö
  • att sökande skall ha sökt en aktuell ledig lägenhet i Skruupshems bostadskö
  • att uppfylla samtilgia krav enligt Skurupshems uthyrningspolicy
  • att den sökande bor kvar i samma bostad som vid försäljningsdagen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: