Stäng

Sponsring

Sponsring är ett samarbete mellan Skurupshem AB och en förening/organisation som grundar sig på ömsesidiga affärsmässighet och objektivitet. Den ska bidra till lokalt socialt ansvarstagande och samhällsnytta.

Skurupshem stödjer i huvudsak föreningar och organisationer inom kultur, idrott och andra evenemang som som har en tydlig nytta för våra bostadsområden och kommunens invånare samt bidrar till att stärka Skurupshem ABs varumärke. Vid sponsring av evenemang beaktas att evenemanget är tillgänglig för en bred allmänhet eller vänder sig till en av kommunen särskilt prioriterad grupp, tex barn och unga.

Vi sponsrar inte enskilda individer och verksamheter som strider mot bolagets och kommunens värderingar och miljöprofil. Vi stödjer inte heller verksamheter som har ett politiskt eller religiöst budskap eller är verksamma inom tobaks- eller alkoholbranschen.

Vi skriver sponsringsavtal på maximalt ett år och kräver motprestation i förhållande till sponsringens omfattning. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtalet.

Ansökan om sponsring

Alla ansökningar om sponsring skall göras via den digitala anmälan ”Ansökan om sponsring” som du hittar nedan. När du fyllt i blanketten färdigt trycker du på ”Skicka”. Din ansökan skickas då till vår marknadsavdelning.

Ansök före sista oktober i år för sponsring som avser helårssponsring för nästa år. Besked om sponsring lämnas senast i december året före sponsringsavtalet ska gälla.

Sponsring för evenemang under kortare perioder kan sökas löpande under året.

Om ett evenemang ställs in eller verksamheten upphör under pågående avtalsperiod, skall utbetald sponsring återbetalas. Återbetalning ska också ske när verksamhet eller evenemang bryter mot innehållet i dessa riktlinjer.

Viktigt att veta

 

Ansök före sista oktober i år för helårssponsring som avser nästa år. Besked om sponsring lämnas senast i december året före sponsringsavtalet ska gälla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?