Stäng

Datum: -

Fasadförbättring Tegelgatan

Tegelgatan 19 B, Skurup (Tryggvehuset)

Blästring och målning av fasad

Ett garantiärende av entreprenören som byggt huset, NIMAB AB kommer att utföras med start under v. 32 och slutföras under vecka 40. Arbetet innebär blästring, målning och plåtbeslagning av fastighetens fasad.

Resning av ställningar

Ställningar kommer att resas runt fasaderna, dock ej vid balkongerna. Resning av ställningar kommer att påbörjas under vecka 31.

Publicerad:
Senast uppdaterad: