Sponsring

Sponsring är ett samarbete mellan Skurupshem AB och en förening/organisation som grundar sig på ömsesidiga affärsmässighet och objektivitet. Den ska bidra till lokalt socialt ansvarstagande och samhällsnytta.

Skurupshem stödjer i huvudsak föreningar och organisationer inom kultur, idrott och andra evenemang som som har en tydlig nytta för våra bostadsområden och kommunens invånare samt bidrar till att stärka Skurupshem ABs varumärke. Vid sponsring av evenemang beaktas att evenemanget är tillgänglig för en bred allmänhet eller vänder sig till en av kommunen särskilt prioriterad grupp, tex barn och unga. 

Vi sponsrar inte enskilda individer och verksamheter som strider mot bolagets och kommunens värderingar och miljöprofil. Vi stödjer inte heller verksamheter som har ett politiskt eller religiöst budskap eller är verksamma inom tobaks- eller alkoholbranschen.

Vi skriver endast sponsringsavtal på ett år och kräver motprestation i förhållande till sponsringens omfattning. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtalet.

Ansökan om sponsring

Alla ansökningar om sponsring skall göras via den digitala anmälan ”Ansökan om sponsring” som du hittar nedan. När du fyllt i blanketten färdigt trycker du på ”Skicka ansökan”. Din ansökan skickas då till vår marknadsavdelning.

Om ett evenemang ställs in eller verksamheten upphör under pågående avtalsperiod, skall utbetald sponsring återbetalas. Återbetalning ska också ske när verksamhet eller evenemang bryter mot innehållet i dessa riktlinjer.
Organisation eller förening:*
Postadress:*
Post.nr och Postort:*
Hemsida:
Kontaktperson:*
Telefonnummer:*
E-postadress:*
Beskrivning av sökanden:*
Önskat belopp och samarbetstid:*
Typ av sponsring:*
Motprestation:*
Godkännande:*
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*
Sidansvarig: Crister Karlén
Sidan uppdaterad 2023-01-16

Skurupshem AB,
Södra Kungsgatan 1, 274 35 Skurup
Besök: Södra Kungsgatan 1, Skurup
Telefonväxel: 0411-53 64 50
info@skurupshem.se

Bankgiro 917-6280
Organisationsnummer 556429-3537

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurupshem.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?