Uthyrningspolicy

Här finner du information om vår uthyrningspolicy. Denna är framtagen av Skurupshems styrelse.

Uthyrningspolicy Skurupshem AB

Sökande måste ha fyllt 18 år, vara anmäld i bostadskön och inneha svenskt
personnummer. Gäller även eventuell medsökande.

Lägenheterna erbjuds i första hand efter kötid/poäng och förmedlas via Internet/ Mina sidor.
Sökande ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta
lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara
minst två (2) gånger månadshyran.
Som inkomst räknas förvärvsinkomst, sjukpenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, inkomst av kapital och studielån/CSN.
Sökande ska kunna styrka disponibel inkomst. Om hushållets inkomst bedöms vara
otillräcklig kan detta kompenseras med en godkänd borgen.
 
En kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning.
Sökande får inte ha skuld hos Kronofogden, några betalningsanmärkningar eller
andra för boendet negativa referenser. Sökande får inte ha oreglerade skulder till
Skurupshem.

Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten, skall vara rimligt i
förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.
Generella regler är två personer per sovrum.
Hyresavtal tecknas ej med person som inte har för avsikt att nyttja lägenheten för varaktigt boende.

Skurupshem AB ger inga förturer utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska skäl.
Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses genom samarbete
mellan Skurups kommun och Individ och Familjeomsorg.
Kontrakt som är tecknade med Individ och Familjeomsorg kan på IFOs begäran få ny
prövning och överlåtas till den boende först efter 2 år. Ny kreditbedömning görs samt
att boendet har varit utan anmärkning.

Internomflyttning kan endast göras om hyresgästen bott i nuvarande bostad i minst 2
år, står anmäld i bostadskön samt att hyresbetalningarna fungerat och inga
störningar noterats. En förbesiktning av nuvarande bostad görs alltid. Eventuella
kostnader på onormalt slitage ska regleras enligt överenskommelse.
Uppsägningstiden vid internomflyttning är 2 månader.
 
Beslut om undantag från gällande policy får endast göras av vd.
Skurup 2002-01-09
Rev. 2003-02-13
Rev. 2007-08-30
Rev. 2009-06-16
Rev. 2012-06-11
Rev. 2015-12-04
Rev. 2018-01-16
 
Sidansvarig: Cecilia Carlstedt
Sidan uppdaterad 2021-01-14

Skurupshem AB,
Box 16, 274 21 Skurup
Besök: Södra Kungsgatan 1, Skurup
Telefonväxel: 0411-5364 50
info@skurupshem.se
boservice@skurupshem.se
Bankgiro 917-6280
Organisationsnummer 556429-3537

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurupshem.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?