Uthyrningspolicy

Här finner du information om vår uthyrningspolicy . Denna är framtagen av Skurupshems styrelse.

Uthyrningspolicy för Skurupshem

Vi strävar efter att skapa stabila och trygga bostadsområden och vill därför erbjuda rätt bostad till rätt kund. Förråd, garage och andra bostadskomplement erbjuds i första hand till de boende i området.

Grundkrav

Alla som har fyllt 18 år är välkomna att registrera sig som bostadssökande i Skurupshem AB. Registrering sker på Mina Sidor, det krävs en e-postadress kunna registrera sig. Om e-postadress finns men dator saknas kan hjälp med registrering bokas genom kundtjänst. Inga manuella köer kan behandlas, alla sökanden måste stå i vårt digitala kösystem.

Sökande ska ha godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, sjukpenning, pension, studiemedel, (CSN), inkomst av kapital, handikappersättning, bostadstillägg eller liknande från Försäkringskassan. En kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före erbjudande av visning på lägenhet. Sökande som har betalningsanmärkningar eller annat negativt för boendet erbjuds inte bostad av Skurupshem AB.

Köregler

Sökande till Skurupshem AB skall registrera sig i bostadskön. Alla som är registrerade får ett köpoäng per dag. Registreringen är personlig och intjänade köpoäng kan inte överlåtas. Kötid räknas från registreringstillfället. Sökande måste uppdatera sig en gång per år för att stå kvar i kön. Påminnelse kommer per automatik på mail till den sökande. Görs inte detta stryks man ur kön och mister sina köpoäng. Sökande kan bli spärrad under sex (6) månader från att söka bostäder om man tackar NEJ till fem (5) erbjudande eller inte svarar på tre (3) erbjudna lägenheter. Köpoäng blir oförändrat. Den som erhåller ett kontrakt mister sina köpoäng men kan registrera sig igen direkt efter erhållet kontrakt, dock är man spärrad från att söka nya lägenheter under två (2) år.

Sökande som genom tredjepartsförmedling ställer sig i kö kommer att tas bort, om uppgifter i ansökan inte är riktiga. Tex inkomst eller felaktig mail (proxy).

Riktlinjer för begränsningar av antal boende per lägenhet

Det hårda trycket på bostadsmarknaden bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållande, både för den som bor trångt men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i en lägenhet är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn, och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

• Upp till 50 kvm, max tre (3) *personer

• Upp till 70 kvm, max fyra (4) *personer

• Upp till 90 kvm, max sex (6) *personer

• Upp till 110 kvm, max åtta (8) *personer

• Upp till 120 kvm, max tio (10) *personer

*Antalet personer avser vuxna och barn.

Övriga regler

Internomflyttning kan endast göras om hyresgästen bott i nuvarande bostad i minst två (2) år, står anmäld i bostadskön samt att hyresbetalningar fungerat och inga andra störningar noterats. En besiktning av nuvarande bostad görs alltid. Eventuella kostnader på onormalt slitage ska regleras enligt överenskommelse. Uppsägningstiden vid internomflyttning är 2 månader.

Skurupshem AB ger inga förturer utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska skäl. Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses genom samarbete med Skurups Kommun. Beslut om undantag från gällande policy får endast göras av VD i samråd med Skurupshems styrelse.

Behandling av personuppgifter

Enligt GDPR måste den sökande ge sitt samtycke och godkännande att Skurupshem AB har rätt att ta kreditupplysning, lagra, spara och bearbeta lämnade personuppgifter för att kunna bedöma/pröva ansökan om bostad. Detta görs vid registrering i bostadskön. Uppgiftslämnaren har laglig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade.

Bilaga 1 riktlinjer Dnr SH 2021.29

Boende vid område som försåldes till Trianon 2020-07-01 har en prioritering i bostadskön enligt gällande riktlinjer till och med 2025-07-01.

 


Sidansvarig: Cecilia Carlstedt
Sidan uppdaterad 2023-02-22

Skurupshem AB,
Södra Kungsgatan 1, 274 35 Skurup
Besök: Södra Kungsgatan 1, Skurup
Telefonväxel: 0411-53 64 50
info@skurupshem.se

Bankgiro 917-6280
Organisationsnummer 556429-3537

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurupshem.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?